Onze Missie

PsyWijzer is een coöperatie van zelfstandig gevestigde hoofdbehandelaars in de GGZ in West en Midden Brabant. We bestaan uit klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen en psychiaters.

 

Onze doelstelling is :

 • de samenwerking tussen de basis, generalistische en specialistische GGZ bevorderen 

 • de kwaliteit van de geleverde zorg vergroten 

 • de individuele praktijken versterken

Om deze doelstellingen te realiseren is de samenwerking geformaliseerd in de vorm van een coöperatie u.a.

Wij worden wijzer van PsyWijzer!

Onze Visie

Ons perspectief is om op langere termijn een aantal zaken te bewerkstelligen voor de leden van de coöperatie.

Verbeteren van de samenwerking met de verschillende GGZ-sectoren door:

 • kennis van elkaars zorgaanbod

 • vlotte door- en terugverwijzingen

 • creëeren opleidingsplaatsen

 • waarneming

 • contacten met ketenpartners

 

Kwalitatief goede zorg bewerkstelligen onder andere door:​

 • kwaliteitsstandaarden te hanteren voor de leden

 • hoofdbehandelaarschap van alle leden

 • in-company training en scholing

 • informatie uitwisseling over expertise en vaardigheden

 

Het behouden van identiteit en autonomie van de individuele praktijken waarbij gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden die de coöperatie biedt, zoals:

 • ondersteuning in praktijkvoering

 • gesprekspartner naar zorgverzekeraars en gemeenten

 • service in de vorm van focusgroepen en informatieverstrekking aan leden