Notulen 
2.Flyers en documenten
 

Op deze pagina staan diverse PDF-documenten, zoals:

-Organigram PsyWijzer

-Huishoudelijk reglement

-Producten vanuit PsyWijzer , bijv. Aanpak bij Depressie

-Flyer uitleg aan clienten

 

De beheerder zet documenten op deze (alleen voor leden en medewerkers toegankelijke) pagina als PDF die kunnen worden geopend of gedownload.

3.Agenda PsyWijzer

 

Voor leden, bestuur en medewerkers is de 'Grote Agenda' een nuttig overzicht van komende, lopende en gedane activiteiten. Steeds gaat het om:

  1.onderwerp/thema

  2.datum, tijdstip, locatie

  3.mogelijke deelnemers/genodigden

  4.uitnodiging, agenda/onderwerpen, verslag

  5.vervolg en links

 

Een beheerder of secretariaat zal de agenda bijhouden, van uitnodiging t/m verslag wordt door de deelnemers en uitvoerders verzorgd en ingediend bij de beheerder voor publicatie. Een en ander zal waarschijnlijk de vorm van een KALENDER en BLOG hebben. Zoek-functies bieden filters voor overzichten.

Notulen