PsyWijzer biedt haar deelnemers...​

4.Dossier
 

Het is denkbaar dat PsyWijzer MB één of meer EPD(s) voor haar leden gaat verzorgen. Het dossier kan de volgende onderdelen hebben:

  • clientgegevens - basis, contactgegevens, huisarts, verzekeringen

  • clientgegevens - medisch, psychosociaal, diagnosen

  • diagnostiek, vragenlijsten, ROM

  • behandelplan

  • agenda

  • journaal + ROM

  • corresponenties

  • declaraties

 

Het is waarschijnlijk dat hiervoor een of meer leveranciers een programma leveren dat via Internet op afstand toegankelijk is.

5.Declareren​ productie


Deelnemers van PsyWijzer kunnen mogelijk gebruik maken het declareren van hun onder PsyWijzer uitgevoerde productie/werkzaamheden.

Het kan de vraag zijn of dat nodig is, gezien het electronisch declararen dat de lezen zelf al doen, EP-Express en/of rechtstreeks via VECOZO.nl.

 

Het onder PsyWijzer declareren kan een extra prikkel en garantie zijn om zuiver te declareren.

6.​Tijdregistratie en kostendeclaraties


Deelnemers en medewerkers van PsyWijzer dienen hun (al dan niet vergoede) werkzaamheden te kunnen plannen en opgeven
en te kunnen declareren voor vergoeding of voor loon.

Ook gemaakte kosten kunnen opgegeven worden om vergoed te worden.

 

Er zal een boekhoud-adminstratie gevoerd moeten worden door een administratie, dat door een secretariaat ingevoerd kan worden en door een (ingehuurde) adminstrateur(buro) verwerkt kan worden, zo iemand kent ook aspecten als belastingen, verzekeringen en mogelijk ook juridische aspecten.    

Deelnemers - diensten (4-6)