PsyWijzer biedt haar deelnemers...

7.Innovaties: opleidingen en projecten

 

PsyWijzer biedt haar leden en de organisatie de mogelijkheden zich verder te ontwikkelen. Daartoe kunnen georganiseerd worden:

- opleidingen

- cursussen

- kleinere en grotere symposia

- intervisie en supervisie en registraties

 

Daarnaast zal PsyWijzer projecten onder handen hebben:

- bestaande, landelijke of regionale producten invoeren, zoals zorgpaden en

  E-Haelth

- eigen, nieuwe producten ontwikkelen en uitvoeren i.s.m. zorgverzekeraars,

  universiteiten e.d.

 

Deze activiteiten dat PsyWijzer een vitaal en pro-actieve organisatie is, waar  clienten het nieuwste van het nieuwste kunt verwachten!

8.Lidmaatschap

 

PsyWijzer is een samenwerkingsverband vooor aangesloten leden en werkt vanuit het idee 1+1=3. Voor een dergelijke meerwaarde kunnen aspiranten lid gaan worden onder bepaalde voorwaarden:

- LVE-lidmaatschap

- GZ-psycholoog, pychotherapeut, klinisch psycholoog

Het lid betaalt daarvoor een premie of contributie.

Als lid kan men dan gebruik maken van bepaalde diensten, bescherming en verantwoording van de kosten en bestedingen die PsyWijzer als geheel doet en heeft gedaan a.d.v. jaarverslagen, balans en begroting. ledenvergadering e.d. en dergelijke documenten kunnen hier en elders op de site gevonden worden.Een en ander zal o.a. met PDF-documenten nader uitgeduid kunnen worden.

9.Automatisering

De leden van PsyWijzer hebben meerdere mogelijkheden van automatisering tot hun beschikking:

  • eigen computer en eigen beheer van praktijk, dossiers, betalingen, vergoedingen

  • (eenvoudige) internettoegang tot de PsyWijzer site

  • gebruik maken van computerfaciliteiten van PsyWijzer in de vorm van bijv. vragenlijsten, e-health, dossier, declareren, administratie, die dus CENTRAAL beschikbaar is, maar per praktijk en psycholoog DECENTRAAL gebruikt wordt. Idee kan zijn dat dit goedkoper is door de coöperatieve inkoop

Deelnemers - diensten (7-9)