Volwassenen en oudere cliënten

Psywijzer is een coöperatie van vrijgevestigde GZ-psychologen en psychotherapeuten. Zij bieden psychologische hulp in de West Brabantse regio van Bergen op Zoom tot Tilburg, zowel in de Generalistische Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ.

 

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is vanaf 2014 verdeeld in de volgende sectoren

  • Huisartszorg en praktijkondersteuning (POH GGZ)

  • Generalistische Basis GGZ (voorheen 1e eerstelijn)

  • Specialistische GGZ (voorheen 2e en 3e lijn)

 

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin kortdurend.

Binnen de Specialistische GGZ vindt meer intensieve en langdurende behandeling plaats.

Een psycholoog van Psywijzer voldoet aan de kwaliteitseisen die door de beroepsverenigingen en de overheid worden gesteld. Het doel is om een zo goed mogelijk bij  u passende behandeling aan te bieden.

Alle psychologen hebben een netwerk binnen de regio, waarop een beroep gedaan kan worden indien er in het behandeltraject meer of andere zorg nodig is. Binnen Psywijzer zijn de netwerklijnen bijzonder kort.

De vrijgevestigde GZ-psycholoog of psychotherapeut richt zich op :

  • Diagnostiek: het bepalen wat er aan de hand is.

  • Behandeling: het bieden van een passende behandeling bij de hulpvraag en klacht.

 

Cliënten kunnen voor allerlei behandelingen bij psychologen van Psywijzer terecht.

 

De hulpverlening is gericht op volwassenen vanaf 18 jaar en op ouderen voor uiteenlopende problemen. Er zijn diverse therapievormen voor diverse diagnoses.

Voordelen vrijgevestigde praktijk:

Kleinschaligheid

Persoonlijke, professionele zorg op maat

Vrije keuze van behandelaar

Goed, persoonlijk contact met de huisartsen in de regio

Diagnoses als:

Depressieve stoornissen

Angststoornissen

Post Traumatische Stress Stoornis

Dwangstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen

Klachten als:

Overspannenheid *

Werk- en studieproblemen *

Verwerkingsproblemen  door ziekte, verlies van een naaste

Relatieproblemen *

Onzekerheid en/of laag zelfbeeld *

* uitgesloten van basis-zorgvergoeding

De huisarts is doorgaans degene die een verwijzing voor de psychologische zorg voor volwassenen maakt. Dit kan geïnitieerd worden door de POH- GGZ, die namens de huisarts onderzoek en/ of  begeleiding en ondersteunende behandeling biedt.

Cliënten dienen zich zelf aan te melden bij de psycholoog/ psychotherapeut voor intake en behandeling.

 

Een cliënt komt in aanmerking voor een vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar wanneer de verwijzing van de huisarts komt. Bepaalde diagnoses of klachten zijn door de zorgverzekeraar echter uitgesloten van vergoeding (zie in bovenstaand schema met  * aangeduid).

De behandelingen in zowel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als in de Specialistische GGZ (SGGZ) vallen onder het basis verzekeringspakket.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico in de basisverzekering. Per 1 januari 2017 is het verplichte eigen risico € 385,= per jaar. Het kan zijn dat de cliënt extra eigen risico met de zorgverzekeraar heeft afgesproken. Cliënten kunnen zelf informatie opvragen over de vergoeding bij hun zorgverzekeraar.

 

Door te kiezen voor een behandelaar van Psywijzer, kiest u voor een betrokken, professionele hulpverlener, die een uitgebreid netwerk heeft en daarmee een voor u goed passende behandeling kan bieden.